Bưu điện văn hóa xã Vân Tảo

  • Mã bưu điện: 158570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Tảo
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vân Hoà, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 0917392393