Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp

  • Mã bưu điện: 132615
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: