Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn Trầm

  • Mã bưu điện: 154460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn Trầm
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu phố 7, Xã Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây
  • Điện thoại: 02433835827