Bưu điện Chợ Ngăm

  • Mã bưu điện: 157260
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Ngăm
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kim Giang, Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 024.33987022