Bưu điện văn hóa xã Hoà Thạch

  • Mã bưu điện: 155904
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Thạch
  • Địa chỉ: Thôn Bạch Thạch, Xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 0982473189