Bưu điện Doãn Kế Thiện

  • Mã bưu điện: 122913
  • Bưu cục: Bưu điện Doãn Kế Thiện
  • Địa chỉ: Sô´46, Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: 024.32262975