Hệ thống bưu điện Thanh Oai, Hà Nội

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Nội, bao gồm: Bưu điện Thanh Oai, Bưu điện KHL Thanh Oai, Bưu điện Bình Đà, Bưu điện Ngã Tư Vác, Bưu điện Thanh Thuỳ, Bưu điện văn hóa xã Đỗ Động, Bưu điện văn hóa xã Thanh Văn, Bưu điện văn hóa xã Tam Hưng, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hưng, Bưu điện văn hóa xã Bình Minh, Bưu điện văn hóa xã Cự Khê, Bưu điện văn hóa xã Bích Hoà, Bưu điện văn hóa xã Cao Viên, Bưu điện văn hóa xã Kim An, Bưu điện văn hóa xã Kim Thư, Bưu điện văn hóa xã Phương Trung, Bưu điện văn hóa xã Tân Ước, Bưu điện văn hóa xã Liên Châu, Bưu điện văn hóa xã Xuân Dương, Bưu điện văn hóa xã Hồng Dương, Bưu điện văn hóa xã Thanh Thuỳ, Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Cao, Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Mai, Hòm thư Công cộng độc lập xã Cao Dương, Bưu cục văn phòng BĐH Thanh Oai

Bưu điện Thanh Oai

 • Mã bưu điện: 156700
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Oai
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 024.33873016

Bưu điện KHL Thanh Oai

 • Mã bưu điện: 156705
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Thanh Oai
 • Địa chỉ: Sô´89, Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433873619

Bưu điện Bình Đà

 • Mã bưu điện: 156800
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Đà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 024.33877002

Bưu điện Ngã Tư Vác

 • Mã bưu điện: 156970
 • Bưu cục: Bưu điện Ngã Tư Vác
 • Địa chỉ: Sô´0, Phố Vác, Xã Dân Hoà, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 024.33878103

Bưu điện Thanh Thuỳ

 • Mã bưu điện: 156770
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Thuỳ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 973104

Bưu điện văn hóa xã Đỗ Động

 • Mã bưu điện: 156710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đỗ Động
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433873339

Bưu điện văn hóa xã Thanh Văn

 • Mã bưu điện: 156740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Văn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bạch Nao, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433974040

Bưu điện văn hóa xã Tam Hưng

 • Mã bưu điện: 156750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Hưng
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433876027

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hưng

 • Mã bưu điện: 156780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hưng
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm Xã, Xã Mỹ Hương, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433876025

Bưu điện văn hóa xã Bình Minh

 • Mã bưu điện: 156801
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Minh
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433876753

Bưu điện văn hóa xã Cự Khê

 • Mã bưu điện: 156790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cự Khê
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433976238

Bưu điện văn hóa xã Bích Hoà

 • Mã bưu điện: 156810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bích Hoà
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm Xã, Xã Bích Hoà, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02432979169

Bưu điện văn hóa xã Cao Viên

 • Mã bưu điện: 156890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Viên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433593339

Bưu điện văn hóa xã Kim An

 • Mã bưu điện: 156910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim An
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Ngọc Liên, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433873714

Bưu điện văn hóa xã Kim Thư

 • Mã bưu điện: 156920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Thư
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đôn Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433873341

Bưu điện văn hóa xã Phương Trung

 • Mã bưu điện: 156930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Trung
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Mã Kiều, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433241338

Bưu điện văn hóa xã Tân Ước

 • Mã bưu điện: 156720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Ước
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phúc Thuỵ, Xã Tân Ước, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433878592

Bưu điện văn hóa xã Liên Châu

 • Mã bưu điện: 156730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Châu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Mai Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433240892

Bưu điện văn hóa xã Xuân Dương

 • Mã bưu điện: 156960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Dương
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433878199

Bưu điện văn hóa xã Hồng Dương

 • Mã bưu điện: 156990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Dương
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tảo Dương, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433878366

Bưu điện văn hóa xã Thanh Thuỳ

 • Mã bưu điện: 156776
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Thuỳ
 • Địa chỉ: Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433973113

Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Cao

 • Mã bưu điện: 156886
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Cao
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Hiền, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Mai

 • Mã bưu điện: 156873
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Mai
 • Địa chỉ: Thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập xã Cao Dương

 • Mã bưu điện: 156955
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã Cao Dương
 • Địa chỉ: Thôn Mộc Xá, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Thanh Oai

 • Mã bưu điện: 156706
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Thanh Oai
 • Địa chỉ: Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’