Hệ thống bưu điện Thanh Oai, Hà Nội

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Nội, bao gồm: Bưu điện Thanh Oai, Bưu điện KHL Thanh Oai, Bưu điện Bình Đà, Bưu điện Ngã Tư Vác, Bưu điện Thanh Thuỳ, Bưu điện văn hóa xã Đỗ Động, Bưu điện văn hóa xã Thanh Văn, Bưu điện văn hóa xã Tam Hưng, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hưng, Bưu điện văn hóa xã Bình Minh, Bưu điện văn hóa xã Cự Khê, Bưu điện văn hóa xã Bích Hoà, Bưu điện văn hóa xã Cao Viên, Bưu điện văn hóa xã Kim An, Bưu điện văn hóa xã Kim Thư, Bưu điện văn hóa xã Phương Trung, Bưu điện văn hóa xã Tân Ước, Bưu điện văn hóa xã Liên Châu, Bưu điện văn hóa xã Xuân Dương, Bưu điện văn hóa xã Hồng Dương, Bưu điện văn hóa xã Thanh Thuỳ, Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Cao, Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Mai, Hòm thư Công cộng độc lập xã Cao Dương, Bưu cục văn phòng BĐH Thanh Oai

Bưu điện Thanh Oai

 • Mã bưu điện: 156700
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Oai
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 024.33873016

Bưu điện KHL Thanh Oai

 • Mã bưu điện: 156705
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Thanh Oai
 • Địa chỉ: Sô´89, Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433873619

Bưu điện Bình Đà

 • Mã bưu điện: 156800
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Đà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 024.33877002

Bưu điện Ngã Tư Vác

 • Mã bưu điện: 156970
 • Bưu cục: Bưu điện Ngã Tư Vác
 • Địa chỉ: Sô´0, Phố Vác, Xã Dân Hoà, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 024.33878103

Bưu điện Thanh Thuỳ

 • Mã bưu điện: 156770
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Thuỳ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 973104

Bưu điện văn hóa xã Đỗ Động

 • Mã bưu điện: 156710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đỗ Động
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433873339

Bưu điện văn hóa xã Thanh Văn

 • Mã bưu điện: 156740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Văn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bạch Nao, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433974040

Bưu điện văn hóa xã Tam Hưng

 • Mã bưu điện: 156750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Hưng
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433876027

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hưng

 • Mã bưu điện: 156780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hưng
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm Xã, Xã Mỹ Hương, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433876025

Bưu điện văn hóa xã Bình Minh

 • Mã bưu điện: 156801
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Minh
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433876753

Bưu điện văn hóa xã Cự Khê

 • Mã bưu điện: 156790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cự Khê
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433976238

Bưu điện văn hóa xã Bích Hoà

 • Mã bưu điện: 156810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bích Hoà
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm Xã, Xã Bích Hoà, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02432979169

Bưu điện văn hóa xã Cao Viên

 • Mã bưu điện: 156890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Viên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433593339

Bưu điện văn hóa xã Kim An

 • Mã bưu điện: 156910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim An
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Ngọc Liên, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433873714

Bưu điện văn hóa xã Kim Thư

 • Mã bưu điện: 156920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Thư
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đôn Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433873341

Bưu điện văn hóa xã Phương Trung

 • Mã bưu điện: 156930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Trung
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Mã Kiều, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433241338

Bưu điện văn hóa xã Tân Ước

 • Mã bưu điện: 156720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Ước
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phúc Thuỵ, Xã Tân Ước, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433878592

Bưu điện văn hóa xã Liên Châu

 • Mã bưu điện: 156730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Châu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Mai Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433240892

Bưu điện văn hóa xã Xuân Dương

 • Mã bưu điện: 156960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Dương
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433878199

Bưu điện văn hóa xã Hồng Dương

 • Mã bưu điện: 156990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Dương
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tảo Dương, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433878366

Bưu điện văn hóa xã Thanh Thuỳ

 • Mã bưu điện: 156776
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Thuỳ
 • Địa chỉ: Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: 02433973113

Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Cao

 • Mã bưu điện: 156886
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Cao
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Hiền, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Mai

 • Mã bưu điện: 156873
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Mai
 • Địa chỉ: Thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập xã Cao Dương

 • Mã bưu điện: 156955
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã Cao Dương
 • Địa chỉ: Thôn Mộc Xá, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Thanh Oai

 • Mã bưu điện: 156706
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Thanh Oai
 • Địa chỉ: Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai
 • Điện thoại: