Bưu điện văn hóa xã Hiền Ninh

  • Mã bưu điện: 139800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiền Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Nam Cương, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02435811842