Bưu điện Nghĩa Tân

  • Mã bưu điện: 122320
  • Bưu cục: Bưu điện Nghĩa Tân
  • Địa chỉ: Sô´P100, Dãy nhà A15, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: 024.37912820