Bưu điện La Khê

  • Mã bưu điện: 152290
  • Bưu cục: Bưu điện La Khê
  • Địa chỉ: Sô´No09, Đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường La Khê, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 024.32002770