Bưu điện KHL Phú Xuyên

  • Mã bưu điện: 158008
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Phú Xuyên
  • Địa chỉ: Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: