Bưu điện văn hóa xã Minh Quang

  • Mã bưu điện: 155011
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Quang
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Sổ, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433967484