Bưu điện văn hóa xã Trung Châu

  • Mã bưu điện: 153460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Châu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 7, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 01254469089