Bưu điện Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế

  • Mã bưu điện: 140713
  • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế
  • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: