Bưu điện KHL Cầu Giấy 2

  • Mã bưu điện: 122158
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Cầu Giấy 2
  • Địa chỉ: Sô´6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: 024.32191319