Bưu điện văn hóa xã Phương Độ

  • Mã bưu điện: 153830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Độ
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phương Độ, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433848557