Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 2

  • Mã bưu điện: 143110
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 2
  • Địa chỉ: Sô´10, Đường 32, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm
  • Điện thoại: