Hòm thư Công cộng Xã Hữu Hòa

  • Mã bưu điện: 134411
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Hữu Hòa
  • Địa chỉ: Sô´Đội 9, Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: