Bưu điện văn hóa xã Kim Thư

  • Mã bưu điện: 156920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Thư
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đôn Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai
  • Điện thoại: 02433873341