Bưu điện văn hóa xã Biên Giang

  • Mã bưu điện: 152570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Biên Giang
  • Địa chỉ: Sô´237, Đường Biên Giang, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 02433867163