Bưu điện Ngã Tư Vác

  • Mã bưu điện: 156970
  • Bưu cục: Bưu điện Ngã Tư Vác
  • Địa chỉ: Sô´0, Phố Vác, Xã Dân Hoà, Huyện Thanh Oai
  • Điện thoại: 024.33878103