Bưu điện văn hóa xã Đông Ngạc

  • Mã bưu điện: 130501
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Ngạc
  • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: 8388499