Bưu điện văn hóa xã Cẩm Đình

  • Mã bưu điện: 153784
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Đình
  • Địa chỉ: Thôn Cẩm Đình, Xã Cẩm Đình, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433848893