Bưu điện văn hóa xã Thanh Xuân

  • Mã bưu điện: 140901
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Xuân
  • Địa chỉ: Phố Thạch Lối, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02435811145