Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Sóc Sơn

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Sóc Sơn thuộc tỉnh Hà Nội, bao gồm: Bưu điện Sóc Sơn, Bưu điện KHL Sóc Sơn, Bưu điện Trung Giã, Bưu điện Minh Trí, Bưu điện Tân Dân, Bưu điện Kim Anh, Bưu điện Phủ Lỗ, Bưu điện Nội Bài, Bưu điện Nhà ga T2, Bưu điện Nhà ga T1, Bưu điện Nội Bài TC (EMS), Bưu điện BC Ngoai Dich 2, Bưu điện văn hóa xã Xuân Giang, Bưu điện văn hóa xã Việt Long, Bưu điện văn hóa xã Tân Minh, Bưu điện văn hóa xã Bắc Phú, Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng, Bưu điện văn hóa xã Hồng Kỳ, Bưu điện văn hóa xã Nam Sơn, Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn, Bưu điện văn hóa xã Minh Trí, Bưu điện văn hóa xã Minh Phú, Bưu điện văn hóa xã Tiên Dược, Bưu điện văn hóa xã Hiền Ninh, Bưu điện văn hóa xã Tân Dân, Bưu điện văn hóa xã Đức Hòa, Bưu điện văn hóa xã Mai Đình, Bưu điện văn hóa xã Quang Tiến, Bưu điện văn hóa xã Thanh Xuân, Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân, Bưu điện văn hóa xã Kim Lũ, Bưu điện văn hóa xã Phủ Lỗ, Bưu điện văn hóa xã Phú Cường, Bưu điện văn hóa xã Phú Minh, Bưu điện văn hóa xã Xuân Thu, Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn, Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế, Đại lý bưu điện Trường Sơn, Đại lý bưu điện Thái Bình Dương, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Hà Nội EMS QT, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc Tế đến, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn), Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn), Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho hải quan, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Khai thác BCQT Miền Bắc, Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn, Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh, Bưu cục văn phòng BĐH Sóc Sơn

Bưu điện Sóc Sơn

 • Mã bưu điện: 139000
 • Bưu cục: Bưu điện Sóc Sơn
 • Địa chỉ: Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 024.38843317

Bưu điện KHL Sóc Sơn

 • Mã bưu điện: 139018
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Sóc Sơn
 • Địa chỉ: Sô´31, Tổ 9, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu điện Trung Giã

 • Mã bưu điện: 140100
 • Bưu cục: Bưu điện Trung Giã
 • Địa chỉ: Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438843560

Bưu điện Minh Trí

 • Mã bưu điện: 141400
 • Bưu cục: Bưu điện Minh Trí
 • Địa chỉ: Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 5995358

Bưu điện Tân Dân

 • Mã bưu điện: 141300
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Dân
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Vân, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 5811373

Bưu điện Kim Anh

 • Mã bưu điện: 140900
 • Bưu cục: Bưu điện Kim Anh
 • Địa chỉ: Phố Kim Anh, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02435811215

Bưu điện Phủ Lỗ

 • Mã bưu điện: 140600
 • Bưu cục: Bưu điện Phủ Lỗ
 • Địa chỉ: Khu Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438840301

Bưu điện Nội Bài

 • Mã bưu điện: 140700
 • Bưu cục: Bưu điện Nội Bài
 • Địa chỉ: Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438840063

Bưu điện Nhà ga T2

 • Mã bưu điện: 139040
 • Bưu cục: Bưu điện Nhà ga T2
 • Địa chỉ: Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu điện Nhà ga T1

 • Mã bưu điện: 140720
 • Bưu cục: Bưu điện Nhà ga T1
 • Địa chỉ: Sô´1, Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu điện Nội Bài TC (EMS)

 • Mã bưu điện: 140715
 • Bưu cục: Bưu điện Nội Bài TC (EMS)
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu điện BC Ngoai Dich 2

 • Mã bưu điện: 100954
 • Bưu cục: Bưu điện BC Ngoai Dich 2
 • Địa chỉ: Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Xuân Giang

 • Mã bưu điện: 140400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Giang
 • Địa chỉ: Phố Thá, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438851055

Bưu điện văn hóa xã Việt Long

 • Mã bưu điện: 141100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Long
 • Địa chỉ: Thôn Tiên Tảo, Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438851404

Bưu điện văn hóa xã Tân Minh

 • Mã bưu điện: 139300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Minh
 • Địa chỉ: Khu Núi Đôi, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438851556

Bưu điện văn hóa xã Bắc Phú

 • Mã bưu điện: 140300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Phú
 • Địa chỉ: Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438851022

Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng

 • Mã bưu điện: 140200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438855279

Bưu điện văn hóa xã Hồng Kỳ

 • Mã bưu điện: 140000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Kỳ
 • Địa chỉ: Thôn Phú Điền, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438855139

Bưu điện văn hóa xã Nam Sơn

 • Mã bưu điện: 139900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Thanh Hoa, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438855444

Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 141500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Chấu, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438855019

Bưu điện văn hóa xã Minh Trí

 • Mã bưu điện: 141401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Trí
 • Địa chỉ: Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02435995029

Bưu điện văn hóa xã Minh Phú

 • Mã bưu điện: 141000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Phú
 • Địa chỉ: Thôn Kinh Tế Mới Ban Tiện, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02435990008

Bưu điện văn hóa xã Tiên Dược

 • Mã bưu điện: 139100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Dược
 • Địa chỉ: Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438851159

Bưu điện văn hóa xã Hiền Ninh

 • Mã bưu điện: 139800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiền Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Nam Cương, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02435811842

Bưu điện văn hóa xã Tân Dân

 • Mã bưu điện: 141301
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Dân
 • Địa chỉ: Thôn Quán Mỹ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02435810436

Bưu điện văn hóa xã Đức Hòa

 • Mã bưu điện: 139400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438851488

Bưu điện văn hóa xã Mai Đình

 • Mã bưu điện: 139600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Đình
 • Địa chỉ: Thôn Lạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02435820953

Bưu điện văn hóa xã Quang Tiến

 • Mã bưu điện: 139700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02435820610

Bưu điện văn hóa xã Thanh Xuân

 • Mã bưu điện: 140901
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Xuân
 • Địa chỉ: Phố Thạch Lối, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02435811145

Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân

 • Mã bưu điện: 139500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438841526

Bưu điện văn hóa xã Kim Lũ

 • Mã bưu điện: 140500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Lũ
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438841578

Bưu điện văn hóa xã Phủ Lỗ

 • Mã bưu điện: 140601
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phủ Lỗ
 • Địa chỉ: Khu Đường 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02435831034

Bưu điện văn hóa xã Phú Cường

 • Mã bưu điện: 140800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Cường
 • Địa chỉ: Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438865559

Bưu điện văn hóa xã Phú Minh

 • Mã bưu điện: 140701
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Minh
 • Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438842577

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thu

 • Mã bưu điện: 141200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thu
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 02438841894

Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn

 • Mã bưu điện: 139013
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn
 • Địa chỉ: Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế

 • Mã bưu điện: 139014
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế
 • Địa chỉ: Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Trường Sơn

 • Mã bưu điện: 139310
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Trường Sơn
 • Địa chỉ: Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Thái Bình Dương

 • Mã bưu điện: 140815
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Thái Bình Dương
 • Địa chỉ: Khu Sân Bay Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD

 • Mã bưu điện: 141010
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Hà Nội EMS QT

 • Mã bưu điện: 100915
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Hà Nội EMS QT
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc Tế đến

 • Mã bưu điện: 140708
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc Tế đến
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn)

 • Mã bưu điện: 140709
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn)
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn)

 • Mã bưu điện: 140710
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn)
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho hải quan

 • Mã bưu điện: 140711
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho hải quan
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa

 • Mã bưu điện: 140712
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế

 • Mã bưu điện: 140713
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy

 • Mã bưu điện: 140714
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Khai thác BCQT Miền Bắc

 • Mã bưu điện: 100955
 • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Khai thác BCQT Miền Bắc
 • Địa chỉ: Thôn Tân Trại, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 024.37682970

Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn

 • Mã bưu điện: 139020
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn
 • Địa chỉ: Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: 8840248

Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh

 • Mã bưu điện: 139205
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh
 • Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Sóc Sơn

 • Mã bưu điện: 139017
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Sóc Sơn
 • Địa chỉ: Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
 • Điện thoại: