Danh sách bưu điện Phúc Thọ bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Phúc Thọ thuộc tỉnh Hà Nội, tìm mã bưu điện: Bưu điện Phúc Thọ, Bưu điện KHL Phúc Thọ, Bưu điện Ngọc Tảo, Bưu điện Tam Hiệp, Bưu điện Võng Xuyên, Bưu điện Vân Nam, Bưu điện văn hóa xã Gia Hoà, Bưu điện văn hóa xã Phúc Hoà, Bưu điện văn hóa xã Long Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Hát Môn, Bưu điện văn hóa xã Thanh Đa, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Tảo, Bưu điện văn hóa xã Tam Thuấn, Bưu điện văn hóa xã Tam Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Hiệp Thuận, Bưu điện văn hóa xã Liên Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Võng Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Đình, Bưu điện văn hóa xã Xuân Phú, Bưu điện văn hóa xã Vân Phúc, Bưu điện văn hóa xã Vân Nam, Bưu điện văn hóa xã Sen Chiểu, Bưu điện văn hóa xã Thọ Lộc, Bưu điện văn hóa xã Tích Giang, Bưu điện văn hóa xã Trạch Mỹ Lộc, Bưu điện văn hóa xã Phương Độ, Bưu điện văn hóa xã Phụng Thượng, Bưu điện văn hóa xã Thượng Cốc, Bưu điện văn hóa xã Vân Hà, Bưu cục văn phòng BĐH Phúc Thọ

Bưu điện Phúc Thọ

 • Mã bưu điện: 153600
 • Bưu cục: Bưu điện Phúc Thọ
 • Địa chỉ: Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 024.33642002

Bưu điện KHL Phúc Thọ

 • Mã bưu điện: 153609
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Phúc Thọ
 • Địa chỉ: Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433649222

Bưu điện Ngọc Tảo

 • Mã bưu điện: 153620
 • Bưu cục: Bưu điện Ngọc Tảo
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Ngọc Tảo, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 648597

Bưu điện Tam Hiệp

 • Mã bưu điện: 153630
 • Bưu cục: Bưu điện Tam Hiệp
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đoài, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 024.33648597

Bưu điện Võng Xuyên

 • Mã bưu điện: 153670
 • Bưu cục: Bưu điện Võng Xuyên
 • Địa chỉ: Khu ( Cụm Dân Cư Số 11 ), Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại:

Bưu điện Vân Nam

 • Mã bưu điện: 153820
 • Bưu cục: Bưu điện Vân Nam
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 848109

Bưu điện văn hóa xã Gia Hoà

 • Mã bưu điện: 153606
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Hoà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Gia Hoà, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433640160

Bưu điện văn hóa xã Phúc Hoà

 • Mã bưu điện: 153810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Hoà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thư Trai, Xã Phúc Hoà, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433642001

Bưu điện văn hóa xã Long Xuyên

 • Mã bưu điện: 153690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Xuyên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Triệu Xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433848556

Bưu điện văn hóa xã Hát Môn

 • Mã bưu điện: 153710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hát Môn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cụm Dân Cư Số 2, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02432232272

Bưu điện văn hóa xã Thanh Đa

 • Mã bưu điện: 153730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Đa
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Đa, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433648401

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Tảo

 • Mã bưu điện: 153626
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Tảo
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Tảo, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433646083

Bưu điện văn hóa xã Tam Thuấn

 • Mã bưu điện: 153750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Thuấn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433649389

Bưu điện văn hóa xã Tam Hiệp

 • Mã bưu điện: 153631
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Hiệp
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Thôn, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433649600

Bưu điện văn hóa xã Hiệp Thuận

 • Mã bưu điện: 153650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiệp Thuận
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hiệp Lộc, Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433648596

Bưu điện văn hóa xã Liên Hiệp

 • Mã bưu điện: 153660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Hiệp
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hiếu Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433648400

Bưu điện văn hóa xã Võng Xuyên

 • Mã bưu điện: 153678
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Võng Xuyên
 • Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433920990

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Đình

 • Mã bưu điện: 153784
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Đình
 • Địa chỉ: Thôn Cẩm Đình, Xã Cẩm Đình, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433848893

Bưu điện văn hóa xã Xuân Phú

 • Mã bưu điện: 153790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Phú
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cựu Lục, Xã Xuân Phú, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433924524

Bưu điện văn hóa xã Vân Phúc

 • Mã bưu điện: 153827
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Phúc
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433924436

Bưu điện văn hóa xã Vân Nam

 • Mã bưu điện: 153760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Nam
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vĩnh Lộc, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433924058

Bưu điện văn hóa xã Sen Chiểu

 • Mã bưu điện: 153840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sen Chiểu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Sen Chiểu, Xã Sen Chiểu, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433848557

Bưu điện văn hóa xã Thọ Lộc

 • Mã bưu điện: 153800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Lộc
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung Nam Lộc, Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433642555

Bưu điện văn hóa xã Tích Giang

 • Mã bưu điện: 153850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tích Giang
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tường Phiêu, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433642554

Bưu điện văn hóa xã Trạch Mỹ Lộc

 • Mã bưu điện: 153860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trạch Mỹ Lộc
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thuần Mỹ, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433642656

Bưu điện văn hóa xã Phương Độ

 • Mã bưu điện: 153830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Độ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phương Độ, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433848557

Bưu điện văn hóa xã Phụng Thượng

 • Mã bưu điện: 153610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phụng Thượng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tây, Xã Phụng Thượng , Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433648402

Bưu điện văn hóa xã Thượng Cốc

 • Mã bưu điện: 153700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Cốc
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kim Lũ ( Cụm Dân Cư Số 1 -> Số 2 ), Xã Thượng Cốc, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433848904

Bưu điện văn hóa xã Vân Hà

 • Mã bưu điện: 153770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Hà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bãi Đồn, Xã Vân Hà, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: 02433924605

Bưu cục văn phòng BĐH Phúc Thọ

 • Mã bưu điện: 153901
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Phúc Thọ
 • Địa chỉ: Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ
 • Điện thoại: