Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Mã bưu điện: 123105
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Địa chỉ: Sô´136, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: