Bưu điện văn hóa xã Chu Phan

  • Mã bưu điện: 142060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chu Phan
  • Địa chỉ: Thôn Chu Phan, Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438164720