Bưu điện Bến Xe Phùng

  • Mã bưu điện: 153310
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Xe Phùng
  • Địa chỉ: Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: