Bưu điện Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Khai thác BCQT Miền Bắc

  • Mã bưu điện: 100955
  • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Khai thác BCQT Miền Bắc
  • Địa chỉ: Thôn Tân Trại, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 024.37682970