Bưu điện văn hóa xã Liên Trung

  • Mã bưu điện: 153440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Trung
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 01658003396