Bưu điện KHL EMS

  • Mã bưu điện: 123075
  • Bưu cục: Bưu điện KHL EMS
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: 0437800157