Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn

  • Mã bưu điện: 139013
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn
  • Địa chỉ: Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: