Bưu điện văn hóa xã Thượng Lâm

  • Mã bưu điện: 157720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Lâm
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trì (từ xóm 1-xóm 2), Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 0914997203