Bưu điện văn hóa xã Đức Thượng

  • Mã bưu điện: 152920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Thượng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 663334