Bưu điện văn hóa xã Tự Lập

  • Mã bưu điện: 142010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tự Lập
  • Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438168967