Bưu điện Nam Hồng

  • Mã bưu điện: 137313
  • Bưu cục: Bưu điện Nam Hồng
  • Địa chỉ: Khu Cầu Lớn, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 024.39517309