Bưu điện văn hóa xã Hà Cầu

  • Mã bưu điện: 152150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Cầu
  • Địa chỉ: Sô´109, Khu Hà Trì ( Đường Trục Chính ), Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 02433520194