Bưu điện Ba Vì

  • Mã bưu điện: 154700
  • Bưu cục: Bưu điện Ba Vì
  • Địa chỉ: Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 024.33863037