Bưu điện văn hóa xã Tích Giang

  • Mã bưu điện: 153850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tích Giang
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tường Phiêu, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433642554