Bưu điện KHL Hoàng Mai 2

  • Mã bưu điện: 128180
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Hoàng Mai 2
  • Địa chỉ: Sô´317, Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: 024.32252272