Bưu điện Ứng Hoà

  • Mã bưu điện: 157100
  • Bưu cục: Bưu điện Ứng Hoà
  • Địa chỉ: Sô´32, Phố Quang Trung, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 024.33884678