Bưu điện văn hóa xã Thượng Thanh

  • Mã bưu điện: 125900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Thanh
  • Địa chỉ: Tổ 10, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên
  • Điện thoại: