Bưu điện văn hóa xã Sơn Đà

  • Mã bưu điện: 154956
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Đà
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 33621201