Bưu điện văn hóa xã Vật Lại

  • Mã bưu điện: 154870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vật Lại
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vật Lại, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433864063