Bưu điện văn hóa xã Tiến Thịnh

  • Mã bưu điện: 142040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Lão, Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438164649