Bưu điện văn phòng BĐH Hoài Đức

  • Mã bưu điện: 152912
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Hoài Đức
  • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: