Bưu điện Cầu Diễn 2

  • Mã bưu điện: 129000
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Diễn 2
  • Địa chỉ: Sô´149, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: 02437645095