Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1

  • Mã bưu điện: 143010
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1
  • Địa chỉ: Sô´63, Đường Phú Diễn{ngõ 72}, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm
  • Điện thoại: 024.32272098