Bưu điện Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Cầu Giấy

  • Mã bưu điện: 122045
  • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Cầu Giấy
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: 024.32123348